Uničenje blaga pod carinskim nadzorom

Organiziramo uničenje vseh vrst blaga pod carinskim nadzorom na vseh za to predvidenih lokacijah.

Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.