BREXIT 2021 – Ste se pripravili ? Skupaj zmoremo.

1.2.2020 je Združeno kraljestvo izstopilo EU in s tem postalo »tretja država« v carinskem smislu.

Od 1. 1. 2021 Združeno kraljestvo ni več del enotnega trga in carinske unije. Zato je za blago, ki se pošilja ali prihaja iz ZK, potrebno izvesti carinske formalnosti. To pomeni da se uporabljajo vse carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja EU. Posledično je potrebno pri poslovanju z Združenim kraljestvom opraviti enake carinske formalnosti, kot veljajo za katero koli drugo državo, ki ni članica EU.

Potrebujete zanesljivega špediterja sedaj ko je Brexit že nastopil?

Pri špediciji STORI smo pripravljeni da vam pomagamo odgovoriti na vaša vprašanja in urediti vse potrebno za carinsko posredovanje bodisi pri uvozu ali izvozu ter tranzitu blaga. Kot špediter z dolgoletnimi carinskimi izkušnjami smo svoje partnerje in stranke opozarjali na prehodno obdobje kot tudi na nove carinske postopki ki bodo postali ustaljeni za blago s področja Združenega kraljestva.

Kot pooblaščeni gospodarski subjekt z najvišjo stopnjo AEO F opravljamo poenostavljene postopke carinjena ki so hitrejši in zato bolj zaželjeni pri strankah, ki se jim mudi. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige – v njo smo vključeni tudi mi in sicer od leta 2018 z najvišjo stopnjo F. Pri urejanju carinskega posredovanja v primeru Brexita še kako prav pride!

Če želite biti še bolj pripravljeni na sam postopek vam navajamo nekaj splošnih informacij.

EORI ŠTEVILKA PREJEMNIKA IN POŠILJATELJA

The Economic Operators Registration and Identification (EORI) je tržna registracijska številka kot predpogoj carinjenja blaga v Evropski uniji ter v Veliki Britaniji.

EORI številko uvoznikom in izvoznikom dodelijo nacionalni carinski organi. Ta identifikacijska številka je potrebna za carinsko obdelavo. Več informacij na spodnji povezavi.

Registracija EORI številke v Sloveniji

»Če želite izvažati blago s preferencialnim EU poreklom in bo vrednost nad 6.000,00 €, se morate registrirati na
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=registrirani_izvoznik
in pridobiti REX številko, katera je sestavni del izjave.«

ŠTEVILKA CARINSKE TARIFE (KODA HS) BLAGA

Vsako blago je uvrščeno v carinsko tarifo EU, ki je pomemben element pri določanju porekla blaga. V carinskem postopku je potrebno blago pravilno uvrstiti v kombinirano nomenklaturo, ki je sestavljena iz osemmestne tarifne številke. Na podlagi carinske tarife se določi stopnja uvoznih dajatev in davkov.
Če imate tarifno številko lahko za izračun uporabite tarifne stopnje za tretje države, v podatkovni bazi TARIC Evropske komisije.

TARIC HS CODE EU

STANDARDNI PODATKI ZA CARINSKI POSTOPEK

Pri urejanju carinske deklaracije bomo potrebovali,

  • Ime in naslov pošiljatelja in prejemnika ter ostale kontaktne podatke
  • Opis blaga
  • Vrednost blaga
  • Carinska tarifa (v kolikor je nimate, podrobno opišite material/blago da vam lahko poiščemo primerno)
  • Država porekla (država, v kateri je bilo blago proizvedeno)
  • Številka EORI
  • Identifikacijska številka za DDV
  • Pariteta – Incoterms (ureja plačilne pogoje prejemnika)
  • Dogovor o pogojih dobave, ki jih imate s poslovnimi partnerji, s čimer določite naslednje korake v organizaciji transporta kot tudi to, kdo je odgovoren za carinjenje in s tem povezane stroške.
  • Komercialni račun ali predračun

Komercialni račun se uporablja za blago s komercialno vrednostjo. Za blago brez komercialne vrednosti se zahteva predračun. Carinske dajatve in davek na dodano vrednost so vračunani in temeljijo temeljijo na vrednosti blaga ter valuti cenitve.

Dodatna vprašanja in povpraševanja nam posredujte spodaj:

Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.