Ekipa

PE Ljubljana

Aljaž Mate

Aljaž Mate

Uvozno izvozni referent - prokurist

PE Brnik

Alja Draksler

Alja Draksler

Uvozno izvozni referent - prokurist