Ekipa

PE Ljubljana

Aleš Koncilja

Aleš Koncilja

Prokurist in Vodja PE Ljubljana

e-naslov:
telefon: +386 1 520 92 70
gsm: +386 31 70 34 21

Nada Maksimović

Nada Maksimović

Administracija, računovodstvo

e-naslov:
telefon: +386 1 520 92 80

Saša Stražišar

Saša Stražišar

Uvozno – izvozni referent

e-naslov::
telefon: +386 1 520 92 80

Miloš Ivanuša

Miloš Ivanuša

Organizator mednarodnega transporta

e-naslov:
telefon: +386 1 520 92 72
gsm: +386 31 39 96 70

Miha Prinčič

Miha Prinčič

Uvozno - izvozni referent in org.transporta

e-naslov:
telefon: +386 1 520 92 78
gsm: +386 31 39 96 71

Aljaž Mate

Aljaž Mate

Špediter - prokurist

e-naslov:
telefon: +386 1 52 09 274
gsm: +386 31 70 34 20

PE Brnik

Sonja Kos Krautberger

Sonja Kos Krautberger

Direktor in vodja PE Brnik

e-naslov:
telefon: +386 4 236 55 90
gsm: +386 31 703 424

Mica Ussai

Mica Ussai

Izvozni referent

e-naslov:
telefon: +386 4 236 83 61
Time matters telefon: +386 31 69 30 01

Mateja Štirn Gabrijel

Mateja Štirn Gabrijel

Uvozno – izvozni referent

e-naslov:
telefon: +386 4 236 55 90

Jan Križnar

Jan Križnar

Uvozno – izvozni referent

e-naslov:
telefon: +386 4 292 72 40

Leonardo Kos

Leonardo Kos

Finančni referent

e-naslov:
telefon: +386 4 292 72 42
gsm: +386 41 25 69 83

Alja Draksler

Alja Draksler

Uvozno izvozni referent - prokurist

e-naslov:
telefon: +386 4 292 72 41

Miro Kos

Miro Kos

Vodja prevozov PE Brnik

e-naslov:
telefon: +386 31 42 62 28

Miro Kemperle

Miro Kemperle

Uvozni referent

e-naslov:
telefon: +386 4 236 83 60