Inšpekcijski pregledi

Organiziramo vse vrste inšpekcijskih pregledov. Pri uvozu lahko blago podleže raznim inšpekcijskim pregledom, kot so fitosanitarni , veterinarski in zdravstveni pregled.

V vašem imenu pripravimo prijavo pristojnim službam in izvršimo zahtevan pregled:

  • rastlin, kot so npr. seme, rastline za saditev ali razmnoževanje ali drug namen
  • živali, trofej, živalskih proizvodov, živil živalskega izvora in krme;
  • rastlinskih proizvodov, kot so les, lesni proizvodi, zrnje, sadje in zelenjava ter drugih živil rastlinskega izvora.
  • prehranskih dopolnil, oziroma vseh izdelkov , ki pridejo v stik z živili.

Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.