Our team

PE Ljubljana

Aleš Koncilja

Aleš Koncilja

procurator and leader in PE Ljubljana

e-mail:
phone: +386 1 520 92 70
gsm: +386 31 70 34 21

Nada Maksimović

Nada Maksimović

administration and accounting

e-mail:
phone: +386 1 520 92 80

Saša Stražišar

Saša Stražišar

import/export clerk

e-mail::
phone: +386 1 520 92 80

Miloš Ivanuša

Miloš Ivanuša

organizor of international transport

e-mail:
phone: +386 1 520 92 72
gsm: +386 31 39 96 70

Miha Prinčič

Miha Prinčič

import/export clerk and organizor of transport

e-mail:
phone: +386 1 520 92 78
gsm: +386 31 39 96 71

Aljaž Mate

Aljaž Mate

freight forwarder - procurator

e-naslov:
telefon: +386 1 52 09 274
gsm: +386 31 70 34 20

PE Brnik

Sonja Kos Krautberger

Sonja Kos Krautberger

procurator and leader in PE Brnik

e-mail:
phone: +386 4 236 55 90
gsm: +386 31 703 424

Mica Ussai

Mica Ussai

export clerk and organizor of transport

e-mail:
phone: +386 4 236 83 61
Time matters phone: +386 31 69 30 01

Mateja Štirn Gabrijel

Mateja Štirn Gabrijel

import/export clerk

e-mail:
phone: +386 4 236 55 90

Jan Križnar

Jan Križnar

import/export clerk

e-mail:
phone: +386 4 292 72 40

Leonardo Kos

Leonardo Kos

financial clerk

e-mail:
phone: +386 4 292 72 42
gsm: +386 41 25 69 83

Alja Draksler

Alja Draksler

import/export clerk - procurator

e-mail:
phone: +386 4 292 72 41

Miro Kos

Miro Kos

transport manager in PE Brnik

e-mail:
phone: +386 31 42 62 28

Miro Kemperle

Miro Kemperle

import clerk

e-mail:
phone: +386 4 236 83 60