Our team

PE Ljubljana

Aleš Koncilja

Aleš Koncilja

procurator and leader in PE Ljubljana

e-mail:
phone: +386 1 520 92 70
gsm: +386 31 70 34 21

Aljaž Mate

Aljaž Mate

freight forwarder - procurator

e-naslov:
telefon: +386 1 52 09 274
gsm: +386 31 70 34 20

Nada Maksimović

Nada Maksimović

administration and accounting

e-mail:
phone: +386 1 520 92 80

Mojca Merlak Rozman

Mojca Merlak Rozman

import/export clerk

e-mail:
phone: +386 1 5209 280

Miloš Ivanuša

Miloš Ivanuša

organizor of international transport

e-mail:
phone: +386 1 520 92 72
gsm: +386 31 39 96 70

Miha Prinčič

Miha Prinčič

import/export clerk and organizor of transport

e-mail:
phone: +386 1 520 92 78
gsm: +386 31 39 96 71

Saša Stražišar

Saša Stražišar

import/export clerk

e-mail::
phone: +386 1 520 92 80

PE Brnik

Sonja Kos Krautberger

Sonja Kos Krautberger

procurator and leader in PE Brnik

e-mail:
phone: +386 4 236 55 90
gsm: +386 31 703 424

Alja Draksler

Alja Draksler

import/export clerk - procurator

e-mail:
phone: +386 4 292 72 41
gsm: +386 41 981 615

Miro Kemperle

Miro Kemperle

import clerk

e-mail:
phone: +386 4 236 83 60

Leonardo Kos

Leonardo Kos

financial clerk

e-mail:
phone: +386 4 292 72 42
gsm: +386 41 25 69 83

Mica Ussai

Mica Ussai

export clerk and organizor of transport

e-mail:
phone: +386 4 236 83 61
Time matters phone: +386 31 69 30 01

Mateja Štirn Gabrijel

Mateja Štirn Gabrijel

import/export clerk

e-mail:
phone: +386 4 236 55 91

Miro Kos

Miro Kos

transport manager in PE Brnik

e-mail:
phone: +386 31 42 62 28

Jan Križnar

Jan Križnar

import/export clerk

e-mail:
phone: +386 4 292 72 40