Intrastat

Kaj je INTRASTAT?

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. Poročevalska enota lahko prenese izvajanje poročanja na tretjo osebo – deklaranta, to delamo mi – špedicija Stori. Poročanje za INTRASTAT opravljamo od vstopa naše države v Evropsko skupnost, to je od leta 2004. Na tem področju imamo bogate izkušnje. Poročamo za številna podjetja iz vse Slovenije.

Na kakšen način sodeluje naša špedicija s strankami pri poročanju za INTRASTAT?

Stranke za poročanje nam pošljejo fakture vseh prejemov in/ali odprem po pošti najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec skupaj s popisom faktur na obrazcu ali s svojim popisom – ločeno za prejeme oziroma odpreme (uvoz / izvoz). V primeru, da za določen mesec stranka nima nobenega prejema oziroma odpreme, nam prav tako pošlje obvestilo, ker je tudi v tem primeru potrebno poročanje in se mora oddati tako imenovano nično poročilo.

Kateri so potrebni podatki za poročanje, ki naj bi bili razvidni iz poslanih računov?

To so,

 • Identifikacijska številka poročevalske enote
 • Naziv poročevalske enote
 • Obdobje poročanja
 • Država odpreme (kamor se blago pošlje – za odpreme, izvozi)
 • Država prejema (od koder je blago prišlo – za prejeme, uvozi)
 • Pogoji dobave – pariteta
 • Vrsta posla
 • Vrsta transporta
 • Država porekla blaga
 • Komercialni naziv blaga
 • Neto masa
 • Fakturna vrednost
 • Tarifna številka – pomembno je, da je pri odpremah in prejemih blaga napisana na fakturi, da ne bi prišlo do razhajanj pri poročanju za INTRASTAT v državi prejema oziroma odpreme.

Naše podjetje se kot deklarant obvezuje, da bomo podatke obdelali do roka, ki ga določa Carinski urad Nova Gorica, poroča se do 15. v tekočem mesecu za predhodni mesec. Stranka kot naročnik pa se obvezuje, da nam bo pravočasno, to je do dogovorjenega roka, posredovala potrebne podatke. Za sodelovanje potrebujemo od stranke pooblastilo, ki ga pripravimo mi, stranka le zagotovi potrebne podatke in ga podpiše, to pooblastilo se deponira pri CU Nova Gorica, ki je odgovoren za INTRASTAT poročanje v naši državi.

Za Vas opravimo mesečno poročanje za Intrastat (statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije). Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.

Vse potrebno za prvo poročanje uredimo mi, lahko v Ljubljani ali na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

Dokumenti:
Pooblastilo za intrastat poročanje (.doc, 59KB)

Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.