Carinsko posredovanje

Carinsko posredovanje ali zastopanje je ena izmed osnovnih dejavnosti špedicije Stori.

Nudimo naslednje storitve carinskega poslovanja:

 • vse vrste zastopanja podjetij pred carinskimi organi v svojem imenu za tuj račun ali v tujem imenu za tuj račun,
 • svetovanje v carinskih postopkih,
 • svetovanje pri pridobivanju dovoljenj za vse vrste poenostavljenih carinskih postopkov,
 • vodenje postopkov pri uvozu in izvozu blaga ter knjigovodskih vpisih,
 • svetovanje v postopkih s področja carinske zakonodaje,
 • zastopanje v carinskih postopkih z ekonomskim učinkom,
 • zavarovanje ter plačilo carinskega dolga za kupca,
 • posredovanje pri fitosanitarnih, veterinarskih in drugih postopkih,
 • INTRASTAT poročanje,
 • organizacijo prevozov v zbirnem prometu blaga,
 • skladiščenje, carinsko hrambo blaga,
 • storitve v zračnem prometu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana,
 • pomoč pri pridobitvi zavezujočih tarifnih oznak in pravilnosti stopnje DDV.

Smo imetniki dovoljenja za hišni izvoz in uvoz. Vključeni smo v avtomatizirani izvozni sistem SI-AES in uvozni sistem SI-AIS.

S poenostavljenim carinjenjem prihranimo našim strankam mnogo časa.

Želite ponudbo? Kontaktirajte nas.