Osebna izkaznica

Naziv podjetja: Stori d.o.o.

Sedež podjetja: Letališka 16, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5571758

Davčna št.: SI70128839

Šifra dejavnosti: 52290

Vpis v sodni register: Sodišče v Ljubljani, UL št. 1/ 15886/ 00

Osnovni kapital: 155.178, 00 Eur

Poslovne enote: PE Ljubljana, Letališka 16, 1000 Ljubljana PE Brnik, Letališče Brnik,Zgornji Brnik 130 O, 4210 Brnik

Skladišče: Šmartinska cesta 32, Ljubljana

Transakcijski račun: NLB Nove Jarše, Šmartinska 152G, Lj. 02019-0017305295

Tujina: IBAN : SI56020190017305295 SWIFT : LJBASI2X

Število redno zaposlenih: 15